Advokat Odense

Advokat i 5000 OdenseHar du brug for en erfaren og kompetent advokat i Odense til at varetage en opgave for dig? Så skulle du kontakte Hviid Advokater for en aftale med en af vore dygtige advokater, som har de nødvendige faglige kvalifikationer og den erfaring, som gør hele forskellen.

Et tillidsforhold mellem advokat og klient

Når en klient kontakter os, ved vi, at vedkommende befinder sig i en situation, hvor han/hun føler, at der er brug for en kompetent og dygtig advokat i Odense, som kan varetage hans/hendes interesser på den bedst mulige måde. Der er i høj grad tale om et gensidigt tillidsforhold, hvor vore klienter skal have tiltro til, at vi repræsenterer dem på en professionel og sober måde, samtidig med vi skal have tiltro til, at de informationer, som vi får, er korrekte. På den måde er der skabt gode forudsætninger for et åbent og ærligt samarbejde, som i sidste ende gerne skulle munde ud i en løsning, som begge parter kan være tilfredse med.

Specialområder

Hos Hviid Advokater er vi et team af engagerede advokater, alle med hvert sit kompetenceområde, og du er derfor sikret professionel rådgivning og bistand inden for følgende områder:

Dødsbobehandling Odense

Når en person dør, skal vedkommendes formue opgøres og registreres og deles mellem eventuelle arvinger. Det kalder man, at dødsboet skiftes. Det kan man som pårørende vælge selv at forestå eller vælge at lade en advokat ordne. De fleste vælger at søge advokatbistand, da det i en svær stund kan virke uoverskueligt at skulle tage sig af dette.

Ejendomshandler Odense

Som bolighandlende er det vigtigt, at man sørger for også at læse det med småt, inden man bestemmer sig for at indgå en aftale. I mange tilfælde er det dét, der ikke fremgår tydeligt, som på et eller andet tidspunkt vil volde problemer. Det kan undgås ved at have en boligadvokat ved sin side fra start til slut, som kan sikre klienten, at intet, som har betydning for en handel, overses.

Enterpriseret

I forbindelse med opførsel af bygninger kan der ske flere forskellige og komplekse forhold, som i sidste ende kan vise sig at have endog særdeles stor betydning for den enkelte aktør. Før man indgår i en enterprise, er det derfor en god idé at alliere sig med en kompetent advokat, så man sikrer sig mod eventuelle faldgruber.

Personskadeerstatning i Odense

Er man kommet til skade, kan det være næsten umuligt som lægperson selv at vurdere, om man har ret til erstatning, og hvis det skulle være tilfældet, hvad man så vil være berettiget til. Ofte får man ikke den erstatningssum, som man har ret til, hvis man selv skal tage sagen op mod et forsikringsselskab. En erstatningsadvokat kan sikre skadelidte, at han/hun får den erstatning, som vedkommende er berettiget til.

Retssager

En retssag er sidste udvej, når der opstår uenighed mellem to parter. Den behandles ved en domstol, og selv om man som part ikke er underlagt nogen lov om, at man skal repræsenteres ved en advokat, vælger de fleste at lade en kompetent advokat med erfaring i at føre retssager tage over.

Testamenter og ægtepagter

Det kan være en god idé at overveje evt. testamente og/eller ægtepagt, før man indgår ægteskab. En dygtig advokat kan bistå med at rådgive og forestå udarbejdelsen af begge dele.

Priser

Hos Hviid Advokater har vi en åben prispolitik. Det betyder, at du altid kan få en fast pris eller et prisoverslag på din opgave, inden du definitivt bestemmer dig for et evt. samarbejde. Det er et tilbud, som mange benytter sig af, da det er gratis og helt og aldeles uforpligtende.

Læs mere om advokat i Odense her