Om Boligadvokat i Århus

Der er mange ting at forholde sig til i forbindelse med en bolighandel. Derfor kan det være en god ide at få professionel rådgivning fra en lokal boligadvokat i Århus. Ejendomsmægleren er sælgers rådgiver, og loven forbyder mægleren at rådgive både sælger og køber. Din boligadvokat giver dig en uvildig rådgivning, da advokaten hverken modtager bonusser eller provision fra banker eller forsikringsselskaber. På denne måde kan du være sikker på, at du kan regne med den rådgivning, som du får.

Husk et advokatforbehold:

Det er vigtigt, at du husker at tage et fuldstændigt advokatforbehold, således din boligadvokat efterfølgende har mulighed for at gennemgå købsaftalens dokumenter. Med et advokatforbehold har du mulighed for at træde tilbage fra aftalen, selvom du har skrevet under på købsaftalen. Det er gratis at træde tilbage med et advokatforbehold, hvorimod tilbagetrædelse vha. den lovbestemte fortrydelsesret i forbrugerbeskyttelsesloven koster 1 % af købesummen i godtgørelse til sælgeren.

Et advokatforbehold kan formuleres forskelligt, men forbeholdet kan fx lyde:

”Købers underskrift købsaftalen er betinget af, at købers advokat godkender købsaftalen i sin helhed. Indsigelser skal senest være meddelt sælgers ejendomsmægler X dage fra købers underskrivelse”.

Boligadvokatens gennemgår købsaftalen:

Din boligadvokat i Århus vil i forbindelse med din bolighandel gennemgå købsaftalens dokumenter. Her sikrer boligadvokaten sig, at handlen er så fordelagtig for dig som overhovedet muligt. Boligadvokaten rådgiver dig om tilstands- og elinstallationsrapportens betydning for dig som køber. Hvis der er særlige forhold i tilstands- eller elinstallationsrapporten, som du skal være særligt opmærksom på, så kan din boligadvokat hjælpe dig. Boligadvokaten kan fx hjælpe med at:

  • afkræve en garanti fra sælger,
  • kræve et nedslag i prisen,
  • træde tilbage fra handlen i sin helhed.

Ud fra din boligadvokats rådgivning om tilstands- og elinstallationsrapporten kan du træffe afgørelse om, hvorvidt du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring er en skadesforsikring, som køber kan vælge at tegne, hvis sælger har fået udarbejdet tilstands- og elinstallationsrapport. Sælger skal betale halvdelen af præmien for ejerskifteforsikringen, hvis køber vælger at tegne den. Din boligadvokat i Århus kan ligeledes yde rådgivning omkring din husforsikring, således du sikres bedst muligt.

Din boligadvokat i Århus udfærdiger skøde:

Når købsaftalen er endelig godkendt af begge parter, så skal der udfærdiges skøde. I private bolighandler forventes som regel, at købers advokat udfærdiger skødet. Det er imidlertid muligt at aftale andet i forbindelse med indgåelsen af købsaftalen. Når boligadvokaten er færdig med at udarbejde skødet, sendes det til tinglysning. I dag skal alle ejendomshandler tinglyses digitalt på www.tinglysning.dk. Det kan du selv gøre, når din advokat giver dig besked om, at skødet er indsendt til tinglysning. Alternativt kan du lave en fuldmagt til din advokat, således advokaten underskriver på vegne af dig.

Refusionsopgørelsen – opgørelse af økonomiske mellemværender mellem sælger og køber:

Hvis I ikke har aftalt andet, så udfærdiger købers advokat refusionsopgørelsen. Denne kan først udfærdiges efter boligen er overtaget, fordi der i forbindelse med overtagelsen aflæses målere for hhv. varme, vand og el. Refusionsopgørelsen sikrer, at køber og sælger alene kommer til at betale for sit eget forbrug.

Ud over ovennævnte indgår udgifter til fx ejendomsskat, renovation, grundejerforening, rottebekæmpelse osv. også af refusionsopgørelsen. Det kan anbefales at få en sagkyndig til at udarbejde refusionsopgørelsen. Der er mange udgifter, som skal indgå i refusionsopgørelsen, og man kan let glemme en, hvis ikke man er vant til at udfærdige refusionsopgørelser.

En refusionsopgørelse skal som udgangspunkt senest være færdig 30 dage efter, at køber har overtaget boligen.