Boligadvokat i København

Det er en stor beslutning at købe bolig, og derfor bør du gøre, hvad du kan for at undgå fejl i forbindelse med bolighandlen. Det kan ende med at koste dig dyrt, hvis du vælger at spare penge på advokatomkostninger, når du handler bolig.

Både køber og sælger kan vælge at antage en boligadvokat, når de skal handle bolig. Ligesom en ejendomsmægler ikke må rådgive begge parter i en bolighandel, så må en advokat også kun repræsentere en af parterne.

Sælger får i forbindelse med de fleste bolighandler professionel rådgivning via sin ejendomsmægler. Dette kan imidlertid fravælges ved fx selvsalg. Ved selvsalg anbefales det imidlertid at antage en boligadvokat, således bolighandlen foregår planmæssigt.

Køber har imidlertid ikke nogen professionel rådgiver. Dermed har køber heller ikke en professionel på sin side i forbindelse med bolighandlen. En boligadvokat kan have stor betydning for din bolighandel, fordi der kan være flere faldgruber i købsaftalen, som man ikke selv er klar over. Derudover kan din advokat være med til at forhandle pris eller vilkår i købsaftalen, hvis der er behov for det.

Hvad er et advokatforbehold?

Du skal huske at tage et advokatforbehold i din købsaftale, hvis du ønsker en boligadvokat skal bistå din bolighandel. Et advokatforbehold giver dig muligheden for at træde tilbage fra en allerede underskreven købsaftale. Hvis ikke du har fået indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen, så kan du som køber kun træde tilbage fra bolighandlen med den lovbestemte fortrydelsesret i forbrugerbeskyttelsesloven. Tilbagetrædelse efter forbrugerbeskyttelsesloven koster 1 % af købesummen i godtgørelse til sælger. Advokatforbeholdet giver dig en mulighed for at træde tilbage gratis, hvis der er forhold i aftalen, som din advokat ikke kan godkende.

Et advokatforbehold kan fx formuleres:

Købers underskrift af købsaftalen er betinget af, at købers advokat godkender købsaftalen i sin helhed”.

Som køber bør du sørge for, at du har taget et fuldstændigt advokatforbehold. Nogle ejendomsmæglere tilføjer, at pris og overtagelsesdag ikke er til forhandling. Du bør insistere på at få et fuldstændigt advokatforbehold, således din advokat kan hjælpe dig bedst muligt i forbindelse med din bolighandel.

Din lokale boligadvokat i København kan hjælpe dig med:

Din boligadvokat er din sikkerhed for, at din bolighandel forløber planmæssigt. Boligadvokaten sørger for dokumentudarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse. Derudover rådgiver boligadvokaten dig, således du sikres den bedst mulige handel. Der kan være mange penge at spare ved at antage en boligadvokat.

Din boligadvokat i København kan efter at have gennemset købsaftalen rådgive dig om eventuelle problemer forbundet hermed. Det kan fx være ændringer i lokalplanen, som kan give anledning til problemer, eller byrder der påhviler ejendommen.

Endelig kan din boligadvokat yde rådgivning om tilstands- og elinstallationsrapportens betydning. På denne måde kan du træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt du ønsker at tegne ejerskifteforsikring i forbindelse med dit boligkøb. Boligadvokaten kan tillige rådgive dig om husforsikring, således du får en forsikring, der passer til dine behov.