Boligadvokat i Odense

Boligadvokat for køber:

Køber har som udgangspunkt ikke en professionel rådgiver på sin side i forbindelse med en bolighandel. Derfor antages en boligadvokat oftest af køber, således han kan sikre sig uvildig rådgivning i forbindelse med handlen.

Boligadvokaten modtager ikke bonusser eller provision fra andre involverede i bolighandlen. Køber får med en boligadvokat en professionel rådgiver, som kun rådgiver ud fra købers egne interesser. Sælger har som modstykke hertil i mange tilfælde en ejendomsmægler som professionel rådgiver.

Såfremt køber ønsker rådgivning fra en boligadvokat i Odense, så er det vigtigt at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Advokatforbeholdet giver køber mulighed for at træde tilbage fra købsaftalen uden at betale godtgørelse til sælger.

Boligadvokat for sælger:

Sælger kan imidlertid også antage en boligadvokat i forbindelse med dennes salg af sin bolig. Mange vælger at bruge en ejendomsmægler, når de skal sælge. Hvis du allerede har fundet din køber, eller du har mod på selv at skulle annoncere osv., så kan der være penge at spare ved at fravælge en ejendomsformidler. Det anbefales imidlertid, at du i stedet antager en boligadvokat, der kan hjælpe dig. På denne måde minimerer du risikoen for, at der sker fejl som kan koste dig dyrt. En boligadvokat kan rådgive sælger om forskellige muligheder for at sælge sin bolig fx selv-salg, medsalg, budrunde eller salg med ejendomsmægler.

Din boligadvokat tager sig af det administrative:

Købsaftalen:

Når køber antager en boligadvokat, så gennemser boligadvokaten alle relevante dokumenter i forbindelse med bolighandlen. Din boligadvokat kan selv indhente eller bede sælgers ejendomsmægler om at indhente supplerende oplysninger.

En købsaftale indeholder som regel mange bilag, og det kan være uoverskueligt for en køber selv at skulle finde frem til eventuelle problemer. Din boligadvokat i Odense håndterer dagligt bolighandler, og kender derfor de gældende regler. Endelig ved boligadvokaten, hvilke forhold i en købsaftale som kan give anledning til problemer.

Din boligadvokat vil efter gennemgangen af købsaftalen gennemgå forhold med dig, som kan give anledning til problemer. Sammen bliver i enige om, hvorvidt der skal sendes en forbeholdsskrivelse til mægler med forhold, som skal bringes i orden inden den endelig accept af købsaftalen. Sælger skal acceptere disse forbehold før, at I kan indgå en endelig aftale.

Din boligadvokat accepterer handlen i sin helhed, når du er tilfreds med aftalegrundlaget.

Boligadvokaten yder også rådgivning om tilstands- og elinstallationsrapportens betydning for dig som køber. I denne forbindelse vil boligadvokaten forklare dig om fordelene og ulemperne ved ejerskifteforsikringer, således du kan træffe afgørelse om, hvorvidt du ønsker at tegne en. Endelig kan boligadvokaten hjælpe dig med at få tegnet den rigtige husforsikring på ejendommen.

Skøde og tinglysning:

I forbindelse med en bolighandel skal der udarbejdes et skøde. Skødet skal tinglyses digitalt på www.tinglysning.dk. Din boligadvokat sørger for at udarbejde skødet, hvis ikke I har aftalt andet, og sender det til tinglysning. Herefter kan du selv gå ind og underskrive skødet med dit NemID. Hvis du ikke har mulighed herfor, så kan du alternativt udfærdige en fuldmagt, således din advokat kan underskrive på dine vegne.

Mange er af den opfattelse, at de alene behøver hjælp til at få udfærdiget skødet, og dermed spare lidt penge på boligadvokatens rådgivning. Det anbefales imidlertid at få en advokat til at bistå hele handlen. Det kan ende med at koste dig dyrt, hvis der er fejl i købsaftalen, som du har overset.

Refusionsopgørelsen:

Når køber har overtaget boligen, skal der udarbejdes en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen er et økonomisk opgør mellem køber og sælger med overtagelsesdagen som skæringsdag. I refusionsopgørelsens sikres det, at hhv. køber og sælger kun betaler for sit eget forbrug af el, vand og varme.

Udgifter såsom ejendomsskat, grundejerforening, renovation og rottebekæmpelse skal ligeledes opgøres i refusionsopgørelsen. Din boligadvokat i Odense kan lave opgørelsen for dig. Det anbefales, at du får en sagkyndig til at udarbejde refusionsopgørelsen.

Se også mere her: http://erfaren-boligadvokat.dk/boligadvokat-odense