Hvorfor vælge en Boligadvokat

Når du ønsker at købe ny bolig, så er der mange ting at holde styr på. Ejendomsmægleren er sælgers rådgiver, og derfor får du som køber ikke uvildig rådgivning fra mægleren.

I stedet kan det anbefales at alliere sig med en boligadvokat, som kan hjælpe dig igennem ejendomshandlens forskellige faser. Din boligadvokat modtager ikke provision eller bonusser fra hverken banker eller forsikringsselskaber. Derfor kan du som køber være sikker på, at advokatens rådgivning er reel og uvildig.

Advokatforbehold:

Du bør altid sørge for at få et advokatforbehold indføjet i købsaftalen. På denne måde kan din advokat gennemgå sagens bilag grundigt og rådgive dig om eventuelle problemer forbundet med aftalen.

Advokatforbeholdet kan fx lyde: ”Købers underskrift af købsaftalen er betinget af, at købers advokat godkender handlen i dens helhed”.

I modsætning til den lovbestemte fortrydelsesret i forbrugerbeskyttelsesloven koster det ikke noget at træde tilbage fra aftalen, hvis man bruger advokatforbeholdet.

Hvad kan en boligadvokat hjælpe med?

Din boligadvokat kan rådgive dig både før, under og efter købet. Her vil din boligadvokat kunne rådgive dig om indholdet af købsaftalen, tilstandsrapportens betydning for dig, finansiering af boligkøbet og forsikring (både ejerskifteforsikring og husforsikring). Din boligadvokat tager sig desuden af det administrative i forbindelse med bolighandlen.

Din boligadvokats opgaver består altså primært af rådgivning og dokumenthåndtering.

Gennemgang af handlens dokumenter:

Din boligadvokats opgave er blandt andet at gennemgå købsaftalens dokumenter med dig. På denne måde sikrer din boligadvokat, at vilkårene i købsaftalen udformes til størst mulig fordel for dig. I forbindelse med gennemgangen af dokumenterne vil boligadvokaten blandt andet:

  • gennemgå tilstandsrapporten og i samråd med dig vurdere, om der er forhold, som skal undersøges nærmere.
  • rådgive dig om, hvad en ejerskifteforsikring er, og hvad den dækker.
  • se på planerne for det område, hvor du ønsker at købe bolig, fx om der skal udføres bekosteligt kloakarbejde, som ejeren af boligen selv skal betale for.
  • undersøge, om der påhviler forpligtigelser eller byrder på ejendommen. Din boligadvokat kan rådgive dig om, hvilken betydning eventuelle forpligtigelser og byrder kan have for dig.

Endelig skal boligadvokat sikre sig, at bolighandlen gennemføres i overensstemmelse med købsaftalen.

Din boligadvokat har erfaring med ejendomshandel, og ved derfor lige præcis, hvad du bør være særligt opmærksom på. Det kan ende med at koste dig dyrt, hvis du sparer advokatomkostningerne væk i forbindelse med en bolighandel.

Det anbefales at finde en advokat med speciale inden for ejendomshandel. Reglerne inden for handel med fast ejendom er ændret flere gange, og derfor er det en stor fordel at finde en advokat, som netop håndterer ejendomshandler dagligt.

Skøde:

Det afhænger af dine aftaler med sælger, hvem der skal udfærdige skødet. I de fleste købsaftaler er det imidlertid køber, der som udgangspunkt skal afholde udgiften. Derfor udformer din boligadvokat også skødet til din nye bolig, og gør det klar til tinglysning. Herefter kan du underskrive med dit NemID på www.tinglysning.dk.

Nogle er af den opfattelse, at de alene har behov for hjælp til udfærdigelse af skøde i forbindelse med en bolighandel. Det kan imidlertid anbefales at få en advokat til at se hele købsaftalen igennem, da der kan være flere faldgruber i forbindelse med en bolighandel, som du ikke selv er klar over.

Refusionsopgørelse:

Når købers bank har overført restkøbesummen til sælger, skal der udarbejdes en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen opgør ethvert økonomisk mellemværende mellem køber og sælger i forbindelse med bolighandlen fx vand-, varme-, og elforbrug, ejendomsskat osv.

Din boligadvokat udfærdiger som udgangspunkt refusionsopgørelsen, hvis ikke I har indgået andre aftaler. Refusionsopgørelsen skal som regel være færdig senest en måned efter overtagelsen af boligen.

Hvis køber har penge til gode i forbindelse med bolighandlen, så kan disse modregnes i købesummen. Er det i stedet sælger, der har penge til gode, så skal køber overføre pengene til sælgers konto.