Erhvervsadvokat

Hviid Erhvervsadvokater har specialiseret inden for rådgivning til erhvervsdrivende. Du bør altid søge rådgivning hos en advokat, der har specialiseret sig inden for det juridiske felt, som du søger rådgivning i, da det garanterer dig den bedste rådgivning.
Der tilbydes rådgivning inden for en række erhvervsretlige områder blandt andet:

Ansættelsesret

Du bør altid alliere dig med en erhvervsadvokat, når du skal indgå ansættelseskontrakter med dine ansatte. En god ansættelseskontrakt kan nemlig være en god hjælp både under ansættelsesforholdet, men også når ansættelsen ophører.
Med en klar og tydelig ansættelseskontrakt kan I undgå mange konflikter samt spare din virksomheden for dyre retssager. Hviid Erhvervsadvokater kan rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer fx ved opsigelse af medarbejdere samt udarbejde kontrakter, opsigelser osv.

Erhvervslejeret og ejendomsadministration

Hos Hviid Erhvervsadvokater tilbydes rådgivning til erhvervslejere såvel som erhvervsudlejere. Du kan få hjælp til alt fra forhandling af kontraktvilkår til udformning af erhvervslejekontrakten.
I erhvervslejemål er det vigtigt, at I har taget stilling til samtlige vilkår i jeres lejeaftale samt overvejet behovet for at få indsat eventuelle særvilkår. Endelig kan Hviid Erhvervsadvokater bistå med øvrig ejendomsadministration alt efter, hvilket behov du har.

Entrepriseret

Der er mange penge på spil, når man står over for et nyt byggeprojekt. Derfor tilbyder Hviid Erhvervsadvokater rådgivning forud for entreprisen, forhandling af kontraktvilkår og kontraktudarbejdelse. Hviid Erhvervsadvokater har erfaring med at repræsentere begge parter i entreprisesager.
De fleste entrepriseaftaler udformes på baggrund af AB92 eller ABT93, men det anbefales imidlertid at få en erhvervsadvokat med ind over sin entrepriseaftale. Der kan fx være særlige vilkår, som du ønsker at få indskrevet i din entrepriseaftale, eller vilkår som du bør være særligt opmærksom på.
Din erhvervsadvokat sørger for at få udarbejdet en så klar og tydelig aftale som overhovedet muligt. Dette kan være afgørende, hvis ikke din entreprise går som planlagt. Flere ting kan gå galt i forbindelse med en entrepriseaftale, og hvis ikke I har taget behørig stilling til fx kvalitet, tidsfrist, dagbøder, betaling eller levering, så kan det ende med at koste dig dyrt.

Inkasso

Det er vigtigt for enhver virksomhed at få betaling for sine produkter. Hviid Erhvervsadvokater kan hjælpe med at inddrive tilgodehavender, når folk ikke betaler til tiden. Det kan være tidskrævende selv at skulle forestå inkasso af sine tilgodehavender. Din erhvervsadvokat er imidlertid specialiseret inden for gældsinddrivelse, og kan dermed give dig mulighed for at koncentrere dig om andre ting.

Insolvens, rekonstruktion og konkurs

I krisetider kan det anbefales at tage kontakt til en erhvervsadvokat hurtigst muligt. Din erhvervsadvokat kan rådgive dig om, hvordan du bedst muligt håndterer din virksomheds krise.
Tidlig kontakt til en erhvervsadvokat kan have afgørende betydning for din virksomheds overlevelse.

Kontrakter

En virksomhed er yderst afhængig af sine leverandører og samarbejdspartnere. Derfor er det vigtigt at have et godt forhold og klare aftaler med dem. Hviid Erhvervsadvokater kan hjælpe dig med at forhandle så gode kontrakter som overhovedet muligt.
Derudover kan din erhvervsadvokat hjælpe dig med at udfærdige kontrakterne, således de bliver klare og tydelige. Klare og tydelige kontrakter kan have en afgørende forskel for konflikter mellem din virksomhed og leverandøre/samarbejdspartnere. En god kontrakt kan undgå mange konflikter, men regulerer tillige konflikthåndtering, således konflikten ikke eskalerer, hvis den opstår.

Markedsføring

En virksomhed skal markedsføre sine produkter. Det er imidlertid tidskrævende at skulle sætte sig ind i markedsføringsreglerne.
Derfor tilbyder Hviid Erhvervsadvokater rådgivning inden for markedsføring, så du kan bruge din tid på noget andet.

Selskabsret

Når man driver en virksomhed i selskabsform, så er der flere ting at holde styr på. Din erhvervsadvokat kan rådgive dig fra selskabets opstart frem til dets fusion, spaltning, generationsskifte eller afvikling. Læs mere om selskabsret her
Hviid Erhvervsadvokater har stor erfaring inden for selskabsretten og kan hjælpe dig med alt fra rådgivning til udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter.

Virksomhedsstruktur og selskabsformer

Hviid Erhvervsadvokater tilbyder rådgivning om valg af selskabsform, stiftelse, finansiering osv. Derudover sørger din erhvervsadvokat for at udarbejde de fornødne selskabsretlige dokumenter i forbindelse med dit selskabs oprettelse såsom vedtægter, stiftelsesdokument, udfærdigelse af kontrakter m.v.
Efter din virksomheds opstart kan Hviid Erhvervsadvokater tillige være behjælpelig med rådgivning og dokumentudarbejdelse fx i forbindelse med generalforsamlinger.