Hvem arver huset?

Når man er et ungt og sundt par, der lige har købt et hus, som man forestiller sig skal være en god og solid ramme om børnenes opvækst, er det ikke let at tænke på, at den ene kan gå hen og dø før tid. Det er næsten ikke til at bære at tænke på, når børnene er små og livet ligger foran en. Derfor er der desværre mange, der ikke tænker på det og ikke tager de forholdsregler, der er nødvendige. Problemet er jo desværre, at unge forældre kan gå hen og dø. Og især, hvis I ikke er gift, vil den efterlevende i den situation være meget sårbar. Grunden til det er, at den efterlevende intet arver. Den afdødes del af huset skal indgå i arven, som fordeles mellem børnene. Det efterlader samleveren i en meget uheldig situation, da denne kan være nødsaget til at sælge det fælles hjem.

Har I glemt testamentet?

Alle forældre ønsker, at deres børn får den tryggeste opvækst overhovedet. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at fjerne stenene på deres vej. Det, mange forældre ikke tænker på, er imidlertid at sikre sig selv og sin partner gennem et testamente, så de kan blive boende i huset, hvis uheldet er ude og den ene dør. Det er kun omkring 30.000 testamenter i alt, der bliver skrevet i Danmark om året, og da mange af dem skrives af ældre eller folk med en større formue, kan der ikke være ret mange ugifte forældrepar, der opretter et testamente.
Læs eventuelt mere på Testamente-guide.dk

Hvem arver huset?

Det er sådan, at hvis en af jer forældre dør og I ikke er gift, så går arven efter den afdøde til jeres børn. (Er I et ugift par uden børn, så vil arven i første omgang gå til den afdødes forældre.) Det vil sige, at den efterlevende samlever står tilbage med et ”halvt” hus, som måske skal sælges for at realiserer pengene til børnenes (eller forældrenes) arv. Dermed har I børn, der både har mistet en forælder og som skal flytte. Det vil sige, at hele deres fundament forsvinder. Har i derimod sikret hinanden, så børnene i det mindste kan blive i de trygge rammer, vil noget af stabiliteten være intakt.

Hvordan kan I sikre hinanden?

Når I ikke er gift, er det nødvendigt at oprette et testamente for at sikre hinanden bedst muligt. Det mest sikre er at skrive et udvidet samlevertestamente. Med det er I sikret som et gift par med fuldstændigt særeje. Det betyder, at den efterlevende samlever kan arve 7/8 af den afdøde samlevers formue. (I skal dog lige være opmærksomme på, at det som ugifte samlevende ikke er muligt at sidde i uskiftet bo.) Endvidere har man med et udvidet samlevertestamente de samme privilegier som ægtefæller i forhold til udtagelsesret, suppleringsarv og udskydelse af betaling af arven til livsarvinger.

Betingelser for et udvidet samlevertestamente

Der er dog nogle betingelser, som I skal opfylde for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente. I skal mindst have boet sammen i to år. Eller I skal have fælles børn. I skal rent lovmæssigt være i stand til at gifte jer med hinanden. Det vil sige, at for eksempel søskende ikke kan oprettet et udvidet samlevertestamente. Testamentet skal oprettes som en gensidig sikring. Det er ikke nok, at en af jer vil oprette testamentet.

Hvis I ikke opfylder betingelserne

Hvis I for eksempel ikke har boet sammen i to år og ikke har børn sammen, er det stadig muligt at sikre hinanden. Det kan I gøre med et gensidigt samlevertestamente. Det giver ikke de samme fordele som det udvidede samlevertestamente, men er stadig en god sikring. I kan nemlig sætte hinanden ind som arvinger til alt det, der ikke er tvangsarv. Har den afdøde børn, kan det give den efterlevende samlever ¾ af den afdøde samlevers formue. Er der ingen børn, kan den efterlevende arve alt.