Stift IVS – Hvordan

Et iværksætterselskab er en forholdsvis ny selskabsform. Iværksætterselskab forkortes IVS og kan oprettes for det beskedne beløb af en krone. Det har naturligvis gjort det til et populært valg blandt mennesker, der gerne vil starte egen virksomhed, men ikke har de 50.000 kr., der skal til for at stifte et anpartsselskab for ikke at nævne de 500.000 kr., der kræves for at oprette et aktieselskab.

25 % skal opspares

For at iværksætterselskabet kan opbygge en rimelig selskabskapital, der svarer til den i et anpartsselskab, skal 25% af overskuddet spares op, indtil man når 50.000 kr. Det er selvfølgelig også muligt at starte et IVS med en højere selskabskapital end 1 kr. Man kan i princippet skyde helt op til 49.999 kr. i selskabet fra starten. Når der er sparet 50.000 kr. op i selskabet, kan man omdanne det til et anpartsselskab. Modsat ved stiftelse af både anpartsselskab og aktieselskab, kan man i et IVS kun indskyde kontanter og ikke benytte muligheden for et apportindskud. Ved apportindskud kan man skyde andre aktiver såsom maskiner, biler og måske den virksomhed, man ejede før samt eventuelle patenter ind i selskabet. Disse aktiver vil så udgøre dele af eller måske hele selskabskapitalen. Men det er altså ikke muligt ved et IVS.

Selskabskapitalens størrelse

Man skal for øvrigt overveje, om det er nok at skyde den obligatoriske krone ind i iværksætterselskabet. Til tider er det måske for lidt, da det kan sætte selskabet i pengemangel fra dag et, hvis der f.eks. er behov for at indkøbe ting i selskabet. Nogle leverandører og kunder vil måske være mere tøvende med at handle med et selskab, hvor der ingen kapital er til stede. Selskabskapitalens størrelse kommer selvfølgelig helt an på hvilken type af virksomhed, man skal drive – og selvfølgelig om man har kapital til rådighed. Er du i tvivl, så er det en god ide at søge professionel rådgivning, da selskabskapitalens størrelse kan få konsekvenser for dine muligheder som iværksætter.

Man hæfter ikke personligt i et IVS

I et IVS hæfter man ikke personligt, som man for eksempel gør i en enkeltmandsvirksomhed. Det har den store fordel ,at man ikke skal være bange for at miste sine personlige værdier, hus, bil mm., hvis selskabet er så uheldigt at få en erstatningssag på halsen eller, hvis selskabet rammes af en konkurs. I et iværksætterselskab hæfter man således på samme vis som i et anpartsselskab eller i et aktieselskab. Man kan i udgangspunktet kun miste det beløb, man har skudt ind i selskabet.

Revision af årsregnskab

Når man stifter et IVS fremfor en enkeltmandsvirksomhed, skal man være opmærksom på, at man skal sende et årsregnskab digitalt til Erhvervsstyrelsen. Årsregnskabet skal som en hovedregel revideres. Men mindre virksomheder samt iværksættere kan frasige sig revision, hvis de to regnskabsår efter hinanden ikke overskrider to af de nedenstående krav: På balancedagen må selskabet ikke have mere end 4 mio. kr. i balancesum. Over 8 mio. kr. i nettoomsætning. Eller mere end i gennemsnit 12 heltidsbeskæftigede i det pågældende regnskabsår. Hvis man allerede ved stiftelsen af selskabet ved, at man ikke kommer over de ovenstående tal, kan man frasige sig revision straks.

Kan et IVS fungere som holdingselskab?

Et holdingselskab (moderselskab) er et selskab, der oprettes for at eje et andet selskab. Det kan være klogt at oprette et holdingselskab både skattemæssigt og for at tage vare på selskabets overskud. Et IVS kan ligesom et traditionelt anpartsselskab fungere som holdingselskab. Det selskab som holdingselskabet ejer kaldes for et driftsselskab eller datterselskab. Det kan ligeledes være et IVS. Der kan dog ikke overføres et overskud fra drifts- til holdingselskabet før de 50.000 kr. er sparet op i driftsselskabet.