Stiftelse af holdingselskab

Når man taler om et holdingselskab, taler man om et selskab, der er oprettet med det ene formål at stå som ejer af et andet selskab. Et holdingselskab kendes også under betegnelsen moderselskab. Derfor hedder selskabet, der ejes af moderselskabet et datterselskab – eller som vi kalder det her – et driftsselskab. Vi har altså at gøre med to selskaber, hvoraf holdingselskabet ejer driftsselskabet.
Driftsselskabet er som navnet antyder, der driften og indtjeningen foregår. Holdingselskabet er det sted, hvor overskuddet kan flyttes hen og bl.a. være i sikkerhed, hvis driftsselskabet kommer i vanskeligheder. Et holdingselskab kan eje flere driftsselskaber og kan både være et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Almindeligvis oprettes holdingselskabet først, hvorefter driftsselskabet stiftes. Der er klare fordele ved at oprette et holdingselskab. Herunder gennemgås de væsentligste.

Udbyttet er skattefrit og overskuddet sikres

Det overskud, der er i driftsselskabet, kan udloddes som udbytte til holdingselskabet skattefrit. Det vil sige at overskuddet føres væk fra driftsselskabet og over i holdingselskabet, hvor det spares op. Fordelen ved det er, at overskuddet på den måde er i sikkerhed for de økonomiske bump på vejen, der kan ramme driftsselskabet. Det kan være i forhold til erstatningskrav, eller det kan være, hvis driftsselskabet skulle være så uheldigt at rammes af en konkurs. Til sammenligning kan nævnes, at har man ikke et holdingselskab og har sparet et overskud op i sit selskab, så mister man overskuddet ved en eventuel konkurs. Eller overskuddet går tabt ved et stort erstatningskrav.

Det er som før nævnt skattefrit at udlodde udbyttet fra driftsselskabet til holdingselskabet. Men udbyttet er også allerede blevet beskattet én gang nemlig gennem selskabsskatten, som udgør 22 %. Det er dog kun skattefrit, hvis holdingselskabet står som ejer af minimum 10 % af driftsselskabets kapitalandele. Hvis man vil have del i holdingselskabets overskud til privat brug, skal man betale en udbytteskat af det beløb man udlodder.

Ved salg af driftsselskab

Et holdingselskab er også en fordel, hvis man senere har behov for at komme af med sin virksomhed. Fordi driftsselskabet er ejet af holdingselskabet betyder det nemlig, at det er muligt kun at afhænde driftsselskabet og beholde holdingselskabet. Den pengesum, der kommer fra salget af driftsselskabet, kan derefter skattefrit overføres til holdingselskabet. Pengene kan derpå bruges til nye investeringer eller til oprettelsen af et andet driftsselskab.

Når der skal ske et generationsskifte

Ved et generationsskifte er det en stor fordel, at der er oprettet et holdingselskab. Det vil være meget lettere at gennemføre skiftet både set fra et juridisk og et skattemæssigt perspektiv. Det vil også være en billigere løsning især, hvis holdingselskabet er oprettet et godt stykke tid før generationsskiftet skal foregå. Det giver nemlig den fordel, at man kan forhindre, at den der skal overtage selskabet ved generationsskiftet, skal overtage det overskud, der er sparet op. Det anbefales i det hele taget at stifte holdingselskabet samtidigt med driftsselskabet. Så undgår man unødige udgifter senere og kan gøre brug af holdingselskabets fordele helt fra starten.

Et holdingselskab giver fleksibilitet

En anden fordel ved et holdingselskab er den fleksibilitet det giver, hvis der er mere end en ejer af en virksomhed. Som ejere af et selskab kan man have mange forskellige holdninger til, hvordan eller om man vil udlodde udbytte til sit privatforbrug. Den problemstilling kan imødegås ved, at der er oprettet et holdingselskab til hver af virksomhedens ejere. Så kan de hver især forvalte udbyttet, som de har behov for. Det kan være de vil udlodde udbytte, eller det kan være de vil lade det blive som opsparing i holdingselskabet og således undgå en udbyttebeskatning. Hvad de end vil påvirker det ikke de andre ejere, og konflikter kan dermed undgås.