Arv og testamente

ARV OG TESTAMENTE

Vil du gerne sikre dig, at din arv går til de rette personer, og at dit testamente er, som det skal være? Eller har du måske mistet en af dine nærmeste og skal sørge for, at arven bliver fordelt i jævnførelse med testamentet?

Uanset hvad årsagen er, så er det altid en god idé at få professionel rådgivning og hjælp i forbindelse med arv og testamente, da der findes en masse vigtige regler og love, som skal overholdes.

REGLER OMKRING ARV OG TESTAMENTE

Da der kan være tale om store formuer og hele virksomheder, der går i arv, findes der en frygtelig masse regler og love omkring, hvordan arven skal fordeles.

Hvad enten du er interesseret i at skrive dit eget testamente i tide, eller om du står med testamentet fra en afdød, er det vigtigt, at i overholder alle disse arveregler.

Siden 2008 har reglerne omkring tvangsarveretten ændret sig væsentligt, da de nu tager hensyn til de moderne familiemønstre, hvor det er normalt at have sammenbragte børn og ugifte samlevende. Med den nye lov er der altså en større frihed for, hvordan man skal disponere sin formue ved testamente.

Der findes en hel arvelov, hvor der findes utallige paragraffer, der beskriver alle de mange regler og love omkring, hvordan arven skal fordeles, og hvordan et testamente skal være udformet for at være gyldigt.

Det kan være svært at holde styr på alle disse regler, så det kan derfor være en god idé at søge professionel hjælp fra en bobestyrer der f.eks. kan hjælpe med at gennemføre et privat skifte af dødboet.

Tvangsarv og testamente

Du har måske hørt om begrebet tvangsarv før. Dette dækker over den del af dit samlede ”bo”, der er tvunget arv til en eventuel ægtefælle eller andre livsarvinger. Tvangsarven kan altså som navnet antyder ikke ændres, uanset hvad du skriver i dit testamente. Siden 2008 har reglerne omkring tvangsarv ændret sig hvilket betyder, at hvis du skriver dit eget testamente, har du nu en større frihed til disponere over din arv.

Arveklasser og testamente

I forbindelse med arv og testamente, findes der en række såkaldte arveklasser. Disse arveklasser er til for at fordele din formue blandt dine efterladte i en fast prioriteret rækkefølge. Arveklasser anvendes kun, for den del af din formue, som ikke er nævnt i dit testamente.

Den første arveklasser, altså dine nærmeste arvinger, er dine børn og din ægtefælle. Hvis et barn er afgået ved døden, træder barnets børn i vedkommendes sted som arving. Hvis du både har efterladte børn samt en ægtefælle, deles din arv mellem dem. Hvis du blot har en ægtefælle, men ikke har nogle børn, så får ægtefællen hele arven ligeledes som dit/dine børn får hele arven, hvis du ikke har nogen ægtefælle.

Den anden arveklasse er dine forældre, der får din arv, hvis du ikke har nogle børn eller nogen ægtefælle. Her gælder samme regler som i første arveklasse, hvis nogle skulle være døde. Det er sjældent, at det anvendes, men der findes også en tredje arveklasse, som er dine bedsteforældre eller deres børn, hvis de er døde.

Notartestamente og arv

Hvis du gerne vil sikre dig, at din arv havner i de helt rette hænder, anbefales det, at du udfærdiger et testamente i samarbejde med en advokat. Din advokat hjælper i så fald med at rådgive om alle de lovpligtige regler, så du kan sikre dig, at alt er, som det skal være.

Når dette er gjort, er det en god idé at få testamentet underskrevet af en notar og derefter få det sendt til dommerkontoret, der opbevarer en kopi af hele testamentet. Ved modtagelse af dit testamente sørger de også for at indberette til Centralregistret for Testamenter, at dit testamente er oprettet. Dette er altså en fremtidig garanti for, at din arv havner i de ønskede hænder, hvis du skulle gå af ved døden.

Få professionel hjælp med arven og testamentet

Udover at gøre livet lettere for dig, vil professionel hjælp i forbindelse med arven og testamentet også kunne gå hen at være en utrolig god investering. I de fleste tilfælde er der nemlig tale om mange penge, når det kommer til arv. Ved at betale en mindre sum for at få en advokat til at hjælpe med at overholde alle reglerne, vil du altså kunne sikre dig, at pengene og den generelle arv havner i de rette hænder.

Her kan du læse mere om privat skifte.

Hvordan sikrer du dine efterkommere mht Arv og testamente?
Hvordan forholder du dig til dødsbobehandling?