Tinglysning og skøde

SKØDE, TINGLYSNING OG ADVOKATENS ROLLE

Du har netop købt din drømmebolig til flere millioner og alt forholder sig i den skønneste orden og du kan veltilfreds nyde et koldt glas rosévin på terrassen en lun sommeraften. Pludselig indtræffer en kedelig begivenhed hvor din nabo, genbo eller anden part kræver rettighed over din ejendom, eller forsøger at gennemtrumfe en aftale, der er i strid med, hvad du mener er din rettighed.Kom stridigheden i forkøbet og få tinglyst skødet og dermed rettigheden over din faste bolig således, at du ikke i tide og utide vil få brug for din advokat til at hjælpe dig ud af konflikter omhandlende disse rettigheder.Dagens Danmark digitaliseres, optimeres og overvåges og vi forsøger i stigende grad, at opmagasinere så meget information som muligt i cyberspace således, at det er tilgængeligt og sikret. Det kan dog komme som en overraskelse for mange, at man i dag derfor heller ikke jonglerer med skøder, pantebreve eller lign. i fysisk form. Er du indehaver af fast ejendom og har du ikke helt styr over det der med dine rettigheder, så kan du søge hjælp online eller hos din advokat for svar på hvordan din rettighed over ejendommen egentlig forholder sig.Hvad mange danskere måske ikke er klar over er, at du ikke er beskyttet mod andre eventuelle købere af din ejendom, medmindre den er offentligt registreret (digitalt tinglyst). Du kan med andre ord uden, at have dine digitale oplysninger i orden miste din bolig uden, at din advokat kan hjælpe dig.Digital tinglysning af din bolig er dermed ikke en gyldighedsbetingelse for, at opnå rettighed over din ejendom men derimod sikring af din ejendom og dine rettigheder i henhold til denne.Hvad er digital tinglysning og hvordan kan min advokat hjælpe?Det er netop hos din advokat, du kan søge hjælp om tinglysning af din faste bolig således, at det i sidste ende er dig der har rettighederne og den endelige stemme i eventuelle konfliktsituationer med andre parter.Digital tinglysning blev indført i Danmark i 2009 og er en digital proces, der kun eksisterer på interenettet, dvs. vi ikke længere arbejder med f.eks. et skøde i fysisk form. Læs også om selvsalg af bolig herHvor smart og sikkert det end er, at have digitaliseret tinglysningsprocessen kan det for mange være en uhåndgribelig og uoverskuelig proces. Du som køber underskriver på lige vis som sælger skødet (pantebreve, servitutter el. lign.) med digtital signatur NemID og du informeres da også hvis der skulle være problemer med tinglysningen og den overgår til manuel behandling.Spørgsmålet for dig som ejer af skødet er så, om det i virkeligheden ikke kan betale sig at lade din advokat tage sig at tinglysning, da du på denne måde vil være omfattet af dennes ansvarsforsikring, i tilfælde af der skulle ske en fejl.Du kan muligvis overveje, om det nu er nødvendigt, at betale din advokat for registreringen af din faste bolig eller om det overhoved er nødvendigt at tinglyse skødet? Men fakta er i virkeligheden, at du først er sikret din ejendom, i det øjeblik du lovmæssigt tinglyser skødet og det er derfor vigtigt, at se tinglysningen som en sikringsmæssig akt så du ikke pludselig havner i en situation, hvor du bliver frataget din bolig.Lader du din advokat klare den offentlige registrering, er du helt sikker på at have sikret dine ejendomsmæssige rettigheder i tilfælde af konfliktsag med anden køber el. lign.Sådan beregnes afgiften på tinglysning af min ejendom

Den offentlige registrering af skødet sker på www.tinglysning.dk i henhold til den danske lovgivning og her kan du finde al den information du søger om tinglysningens rammer, forløb, gebyrer mm. Du kan i denne sammenhæng beregne din tinglysningsafgift direkte online på www.tinglysningsretten.dk.
Udover hvad din advokat måtte tage for, at hjælpe dig med tinglysning af din ejendom skal du være klar over, at der også eksisterer en tinglysningsafgift.
Tinglysningsafgiften afhænger af hvad, det er du skal have tinglyst og afgiften beregnes i procent af det beløb sagen omhandler. Ønsker du at tinglyse et skøde og dermed en ejendom, skal du betale 0,6 % af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien (oprundet til nærmeste 100) + 1750 kr. eller drejer det sig om servitutter eller byrder pålægges du et gebyr på 1750 kr. Ønsker du f.eks. at tinglyse et ejendomsforhold til 2.000.000 kr. pålægges du en tinglysningsafgift på 13750 kr.

Skulle du undre dig over hvordan og hvorfor disse gebyrer pålægges netop dig, kan du læse mere herom i tinglysningsafgiftsloven eller på SKAT’s hjemmeside, hvor du finder en omfattende tinglysningsafgiftsvejledning.

Når nu du forsøger at hitte rede i hvorfor du pålægges visse gebyrer og om du nu har regnet dig frem til korrekte beløb, kan du med god grund søge råd og støtte og rådgivning hos din advokat. Du kan således både søge information om tinglysning online eller hos din advokat.

SØG HJÆLP HOS DIN ADVOKAT TIL OVERDRAGELSE OG TINGLYSNING AF SKILSMISSESKØDET

Beslutningen om skilsmisse eller separation er hård og den rammer både de to parter involveret i beslutningen men også familien omkring, hvad enten det er parrets børn eller andre familiemedlemmer.Forældre med små børn kan i denne sammenhæng ønske, at blive boende i den tidligere fælles ejendom således, at børnene kan fortsætte så uforstyret og stabil opvækst som mulig. En stabil opvækst kræver en god, solid og tryg base og det kan i mange tilfælde sagtens fastholdes ved den ene forælders overtagelse af skødet.Overdragelsen af skødet på den tidligere fælles ejendom betragtes da som et skilsmisseskøde og det kan i denne proces være en god idé at søge vejledning og hjælp hos en advokat. Mange skilsmissepar kan drage gavn af advokatens hjælp med skilsmisseskødet således, at overdragelsen sker så gnidringsfrit som muligt, i en tid hvor mange andre emner kan føre til problemer.Nogle skilsmissesager er dog mere komplicerede end andre og man skal være opmærksom på, at den valgte advokat kun kan varetage interesserne fra den ene part i overdragelsen af bopælen.Sådan overdrager i skødet ved skilsmisse – skilsmisseskødeNår I har taget beslutningen om, at den ene part ønsker at blive boende og dermed overtage skødet, kontakter parten en advokat, der kan vedtage vedkommendes interesser.Den ene part skal nu overtage den anden parts andel af ejendommen og skal i denne sammenhæng tinglyses som ny eneejer at den pågældende ejendom. Tinglysning af ejendommen fungerer som en offentlig digital registrering af ejendommen og er nødvendig for at sikre partens ejendomsmæssige rettigheder og i sidste ende sikre, at ejendommen i konfliktmæssig sammenhæng ikke overgår til anden køber eller kreditor.I praksis fungerer overdragelsen således, at begge parter underskriver en overdragelsesaftale hvoraf de aftalte og indforståede vilkår for overdragelsen indgår. Når begge parter har underskrevet aftalen, skal den tinglyses digitalt med brug af den digitale underskrift NemID.Udbuddet af advokater er bredt og skilsmissesager er der mange af i Danmark, hvorfor du må medregne, at honoraret for advokatens hjælp kan svinge i prisniveau. Et bud på prisen på advokatens hjælp med overdragelse af boligen (skilsmisseskødet) kan ligge på 3500 kr. inkl. Moms under den forudsætning, at overdragelsen omhandler et almindeligt parcelhus, en ejerlejlighed eller et sommerhus. Du skal dog være opmærksom på, at der her medregnes, at gældsovertagelse er på plads. Hvad gældsovertagelsen indbefatter kan din advokat informere dig yderligere om.Du slipper dog ikke kun med advokatens honorar, da selve den offentlige registrering, dvs. den digitale tinglysning af ejendommen også kommer til at koste dig penge. Du pålægges en tinglysningsafgift af staten på 1660 kr., hvilket du kan læse mere om på SKAT’s hjemmeside eller på www.tinglysning.dk.Du kan dog glæde dig over, at du ved overdragelsen af ejendommen ved skilsmisse eller separation er fritaget for at betale værdiafgift på 0,6 % af overdragelsessummen.Når du søger hjælp hos en advokat til overdragelse af den fælles bolig ved skilsmisse, skal du være opmærksom på, at denne skal bruge forskellige oplysninger. Disse oplysninger indbefatter bl.a.: fulde navn på begge parter, CPR nr., e-mail adresse samt mere detaljerede oplysninger om selve ejendommen og selve skilsmissen. Du skal være opmærksom på, at selve overdragelsen kan gøres lettere hvis begge parter har NemID, så sørg for at få bestilt online til begge parter hvis dette ikke er tilfældet.Professionel hjælp gennem en advokat kan gøre overdragelsen lettere

Tiden under en skilsmisse eller separation kan være hård og det vil i mange tilfælde være i begge parters interesse, at afvikle forløbet så smertefrit som muligt.

Ved anskaffelse af en advokat sørger man får, at får varetaget netop sine interesser og dermed have en mellemmand imellem de to parter der måske også kan se mere objektivt på sagen på trods af, at være ansat til den ene parts side.

Da meget af advokatens papirarbejde i dag er digitaliseret, kan du regne med, at du med et bredt udvalg bør kunne vælge på tværs af landet, i din søgen på en advokat der kan håndtere og varetage din sag, netop som du ønsker det. I en skilsmissetid hvor tryghed omkring sikring af dagligdagens nødvendigheder som f.eks. en bolig prioriteres højt, kan et fysisk advokatmøde være en god idé, men derudover kan e-mail konsultation og telefonmøder også være velfungerende.

Med henblik på den online kommunikation på internettet skal du også være opmærksom på, at selve tinglysningen af ejendommen med dig som eneejer også foregår digitalt. Har du ubesvarede spørgsmål omkring tinglysning af boligen, kan du læse mere på www.tinglysning.dk.