Varigt mén

Der sker desværre mange ulykker på arbejder som efterfølgende fører til varige mén, men heldigvis kan man i Danmark få godtgørelse for personskade som har medført varigt mén. Så hvis skaden er sket på arbejde kan man med fordel søge godtgørelse i denne forbindelse.

Er skaden sket mens du var på arbejde?

For at kunne søge om godtgørelse for varigt men skal denne mén være en konsekvens af en ulykke som er sket mens du var på arbejde. Reglen er den at det er Arbejdsskadestyrelsen som træffer en afgørelse og anerkender om en skade kan klassificeres som en arbejdsskade. Hvis skaden kan klassificeres som en arbejdsskade kan du med fordel søge om godtgørelse for varigt mén. Men, inden arbejdsskadestyrelsen kan træffe en afgørelse om dette skal de kigge på flere forskelige ting. For det første undersøger Arbejdsskadestyrelsen oplysninger fra læger og eksperter som har været involveret i behandlingen af den specifikke skade. Derfor er det meget vigtigt at tage kontakt til lægen eller skadestuen straks efter at en arbejdsskade har fundet sted, da dette er med til at dokumentere at skaden er sket. Der skal dertil også være en sammenhæng mellem årsagen til skaden og selve skaden og konsekvenserne deraf. Tit og ofte er det ligetil at bedømme hvad årsagen har været og hvilke varige mén dette har forårsaget, men der kan opstå tvivlstilfælde. Dette gør sig især gældende med knæ og ryg skader. Dette er tilfældet da både knæledet og ryggen slides ned over tiden

Hvad er varigt mén?

For at få godtgørelse for varigt mén er det ikke nok at der er sket en skade mens du var på arbejde. Den pågældende ulykke, og skade denne måtte have påført, skal resultere i et varigt mén og det er på baggrund af denne mén at en godtgørelse for varigt mén skal beregnes.

Et varigt mén er en medicinsk definition af den daglige gene som du oplever og som du har fået på grund af en skade som er sket. Et varigt mén defineres og bestemmes på baggrund af den skade som du har været involveret i, og den varige gene som er resultat af denne skade i dit daglige liv. Det er på baggrund af denne varige mén at godtgørelsen for varigt mén bliver bergnet og udbetalt. Godtgørelsen for varigt mén vurderes og fastsættes på nøjagtigt den samme måde, uanset hvilket erhverv du er beskæftiget i, din alder og køn. Grunden til dette er at grundlægende vil et varigt mén som følge af en skade påvirke mennesker på samme måde uanset om det drejer sig om en mand eller en kvinde og uanset om man arbejder som postbud eller som projekt leder.

Varighed og andre kriterier

I og med at der er tale om godtgørelse for varigt mén som følge af en arbejdsskade kan en godtgørelse ikke udbetales før følgerne af skaden har vist sig at være varige. Dette vil sige at det skal gå mindst 3 måneder før en beslutning om godtgørelse for varigt men kan blive truffet, men der tit og ofte går op til 12 måneder før sådan en beslutning kan blive truffet. Dertil skal følgerne af an arbejdsulykke og skade være mindst 5% før en godtgørelse for varigt mén kan udbetales. Det er derfor vigtigt i hele forløbet, fra skaden er sket til afgørelsen er truffet, at dele al information med lægen således at hele forløbet kan blive dokumenteret. Dette vil helt klart være med til at hjælpe arbejdsskadestyrelsen at træffe den rigtige beslutning og til at vurdere en skade og den varige mén helt korrekt. Det er også vigtigt at påpege at hvis du har haft en sygdom som kunne forværre din mén, inden selve skaden har fundet sted, kan dette medvirke at godtgørelse for varigt mén kan blive nedsat.

Fastsættelse af mén procent i forbindelse med godtgørelse for varigt mén

Ethvert varigt mén som er følge af en arbejdsskade bliver vurderet og fastsat af arbejdsskadestyrelsen. Den varige mén bliver vurderet og fastsat i procent, med andre ord kan en varig mén være af 5% og i den samme interval helt op til 100%. I enhver konkret beslutning på en konkret skade kan den samlede vurdering for godtgørelse for varigt men være på f. eks. 13%. Dette vil ofte forekomme i de skadestilfælde hvor der er tale om flere skader på flere forskelige steder på kroppen som kunne ske som følge af det fald. Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet et mén tabel ved hjælp af hvilken man selv kan prøve at estimere hvor stor en godtgørelse man kan gøre krav på, hvis ellers alle andre kriterier er blevet opfyldt. Ved hjælp af denne tabel kan man få et nogenlunde præcis estimat over godtgørelsen for varigt mén man kan få, hvis man har været ude for en arbejdsskade. Du skal dog huske at de cifre man får kun er et skøn og ikke skal betragtes som et definitiv beløb.

Kilder til yderligere information:

Erstatningsnævnet

Arbejdsskadestyrelsen

Ankestyrelsen

Sundhed

Erstatningen – beregning af mengrad