Familieadvokat

De fleste vælger at opsøge en familieadvokat i forbindelse med store ændringer i deres liv fx ægteskab, skilsmisse eller ved dødsfald. Det kan imidlertid anbefales at tage kontakt til en familieadvokat inden, at I står over for en stor ændring i jeres liv.
En familieadvokat kan hjælpe jer med at give jer et overblik over jeres nuværende situation samt belyse eventuelle senere problemer, der kan opstå, hvis ikke I forholder jer til det nu.

Alle familiesammensætninger kan have brug for en familieadvokat. Der gælder i mange tilfælde deklaratoriske regler for, hvordan de fleste konflikter skal løses. Hvis man imidlertid ønsker selv at have indflydelse på, hvordan en situation skal håndteres, så kan det klart anbefales at antage en familieadvokat.
Det er altid lettest at lave klare aftaler før, at eventuelle problemer opstår, da det kan være svært at blive enige, når først konflikten er opstået.

Hvad kan en familieadvokat hjælpe med?

Familieadvokaten kan blandt andet:

  • Rådgive jer om jeres familiemæssige situation.
  • Rådgive og eventuelt oprette en ægtepagt, hvis I ønsker det.
  • Rådgive jer og oprette testamente efter jeres ønsker.
  • Give jer et overblik over, hvordan I sikrer hinanden bedst juridisk fx vha. en samejeoverenskomst.
  • Yde hjælp og rådgivning i forbindelse med skilsmisse fx bodeling.
  • Yde rådgivning i forhold til børnesager.

Familier kan have brug for rådgivning inden for mange forskellige områder fx deres formue, fast ejendom, familieoverdragelser, adoption, bodeling eller deres arvemæssige stilling.
Familieadvokaten giver jer mulighed for at se jeres situation fra en anden vinkel. Det kan afføde et behov for at foretage ændringer. Jeres familieadvokat kan hjælpe jer med at foretage disse ændringer.