Hvad er et Holdingselskab?

Holdingselskabsstruktur er interessant for dig, hvis du overvejer eller allerede driver virksomhed i en selskabsform fx anpartsselskab, aktieselskab eller iværksætterselskab. Holdingstrukturen ses ofte brugt i praksis, hvor der er et eller flere driftsselskaber og et holdingselskab. Driftsselskaberne står for den daglige drift af virksomheden, mens holdingselskaberne ejer aktier eller anparter i driftsselskaberne.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke en selvstændig selskabsform. Det etableres med det formål at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Du kan derfor etablere et holdingselskab, hvis du/I ejer et aktie-, anparts- eller iværksætterselskab.
Etablering af dit holdingselskab kan ske enten samtidig med, at du stifter dit driftsselskab eller senere. I de fleste tilfælde er der flest fordele ved at etablere holdingselskabet samtidig med etablering af driftsselskabet. Det kan imidlertid sagtens lade sig gøre at stifte senere, hvis man ønsker at ændre på sin selskabsstruktur. Du skal i denne forbindelse være opmærksom på ejertidskravet på 3 år, hvis du ønsker en skattefri aktie- eller anpartsombytning.
Der kan fx være forretnings- og skattemæssige fordele ved at etablere et holdingselskab. Der er alene få ulemper ved at etablere et holdingselskab. Som ulemper kan imidlertid nævnes, at et holdingselskab kræver, at du betaler stiftelsesomkostninger både for dit driftsselskab og dit holdingselskab. Der skal desuden laves årsregnskab for begge selskaber, men det er op til dig, om regnskabet skal revideres af en revisor.

Overskud kan flyttes skattefrit

En af de store fordele ved at have et holdingselskab tilknyttet sit driftsselskab er, at man efter betaling af selskabsskat skattefrit kan flytte driftsselskabets overskud over til holdingselskabet. Hertil stilles dog et krav om, at holdingselskabet mindst skal eje 10 % af driftsselskabet.
På denne måde kan du/I spare op i holdingselskabet i stedet for driftsselskabet. Det kan være en stor fordel, hvis driftsselskabet senere kommer i økonomiske vanskeligheder pga. manglende omsætning eller lignende. Du kan dermed vha. et holdingselskab sikre dit overskud i højere omfang end, hvis overskuddet blev i driftsselskabet.
I holdingselskabet kan du vælge at investere eller spare op uden endnu at skulle betale fuld skat af dit overskud.

Fleksibilitet med flere ejere

Når I er flere, der ejer et driftsselskab sammen, så kan et holdingselskab give jer en større grad af frihed. I kan med et holdingselskab i højere grad selv være med til at bestemme, hvornår I ønsker at trække penge ud til jeres privatforbrug, og hvornår i ønsker at spare op i jeres holdingselskab.
I skal altid være enige om, hvor stort et udbytte, der skal udloddes fra driftsselskabet til ejerne eller deres holdingselskab. Ejerne kan imidlertid med et holdingselskab selv bestemme, hvornår og hvor mange penge de ønsker at trække ud af selskabet. De penge som tages ud af selskabet, skal der betales udbytteskat af. Derfor kan det i mange tilfælde være en fordel at beholde pengene i holdingselskabet og investere dem.

Salg af driftsselskab

Det kan betale sig at oprette et holdingselskab, hvis du senere ønsker at sælge dit driftsselskab. Hvis dit holdingselskab ejer aktierne eller anparterne kan du slippe for at blive beskattet af avancen i forbindelse med salget. Du kan dermed beholde hele salgssummen i holdingselskabet, hvorefter du kan investere dem i noget andet eller trække dem ud af holdingselskabet mod betaling af udbytteskat.
Det er et krav, at holdingselskabet har ejet aktierne eller anparterne i mindst 3 år, hvis de skal kunne sælges uden beskatning.

Holdingselskaber og generationsskifte

Det kan tillige være en fordel at anvende holdingstrukturen, hvis i står over for et generationsskifte i virksomheden.
Et holdingselskab kan reducere driftsselskabets eventuelle overskud, således den nye generation ikke skal betale for overskud fra foregående år. Derudover kan et holdingselskab gøre et generationsskifte mindre likviditetskrævende.