Iværksætterselskab – Hvordan?

Hvad er et iværksætterselskab (IVS)?

Et iværksætterselskab (IVS) er en mulighed for personer, der ønsker at etablere et anpartsselskab, men som endnu ikke har kapitalen (50.000 kr.) til at starte selskabet op med. Det er desuden en mulighed for virksomhedsejere for at få begrænset hæftelse (hæfter kun med selskabets formue), men samtidig ikke behøver at skulle erlægge en større startkapital som ved et traditionelt anpartsselskab. Iværksætterselskaber er omfattet af reglerne i selskabsloven.
Du kan stifte et iværksætterselskab for alt mellem 1 kr. og 49.999 kr. Det er et krav for et iværksætterselskab, at man efter dets stiftelse sparer mindst 25 % af selskabets årlige overskud op. Når iværksætterselskabet samlet set har 50.000 kr., så kan anpartshaverne i iværksætterselskabet vælge at omregistrere selskabet til et anpartsselskab.

BEMÆRK:

Fra 15. april er det ikke længere muligt, at oprette et IVS. Vi anbefaler oprettelse af et ApS, hvor kapitalkravet ved stiftelse er sat ned til kr. 40.000.
Læs mere om ApS her:

Fordele og ulemper ved IVS:

Fordele:

 • Lille krav til selskabets startkapital.
 • Der er begrænset hæftelse. Anpartshaverne i iværksætterselskaber hæfter kun med deres respektive anparter, hvorimod enkeltmandsvirksomheder hæfter personligt og ubegrænset.

Ulemper:

 • Krav om at 25 % af overskuddet i selskabet skal spares op, og dermed kan anpartshaverne ikke frit bestemme over deres overskud.
 • Krav om, at selskabskapitalen er kontanter og ikke maskiner, ejendomme eller lignende.
 • Iværksætterselskaber skal udarbejde årsrapporter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Enkeltmandsvirksomheder er ikke underlagt samme krav.

Registrering:

I forbindelse med registrering af et IVS skal man vedlægge en række oplysninger til Erhvervsstyrelsen:

 • Navne og binavne. Af navnet skal fremgå enten ”Iværksætterselskab” eller ”IVS”. Det er muligt at tage op til 5 gratis binavne.
 • Selskabets adresse og andre kontaktoplysninger såsom navne på anpartsstifterne, bestyrelsesmedlemmer, direktører m.fl. Personernes CPR-nummer skal ligeledes oplyses.
 • Stiftelsesdato. Denne skal være identisk med datoen, som fremgår af stiftelsesdokumentet.
 • Tegningsreglen for selskabet. Reglen der bestemmer, hvem der kan forpligtige selskabet udadtil.
 • Formålet med selskabet.
 • Selskabskapitalen.

Dokumentation:

I forbindelse med oprettelsen af iværksætterselskabet skal du vedhæfte følgende:

 • Stiftelsesdokument med vedtægter. Vedtægterne skal være dateret til samme dato som stiftelsesdokumentet. Anpartsstifterne skal skrive under på både vedtægterne og stiftelsesdokumentet.
 • Dokumentation for kapitalen. Dette kan ske på forskellig vis fx ved egen-erklæring eller bekræftelse fra enten bank, advokat eller revisor.

Ejerbog:

Iværksætterselskaber er omfattet af selskabsloven, og derfor skal selskabet føre en ejerbog, hvori alle ejere og panthavere skal fremgå. Ejer man mere end 5 % i et iværksætterselskab, så skal man desuden registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Det er en fordel at benytte en specialiseret erhvervsadvokat ved stiftelse af virksomheder – Læs mere om erhvervsadvokatens ydelser her