Særeje og ægtepagt

 

Når dig og din partner bliver gift får i automatisk fælleseje, hvis ikke I bestemmer jer for en anden formueordning. Hvis I ønsker at have en anden formueordning, så skal I træffe beslutning om det i en ægtepagt. En aftale uden ægtepagt om særeje vil derfor ikke være gældende.

Formuefællesskab (fælleseje)

Fælleseje er den deklaratoriske formueordning i alle ægteskaber. I ejer ikke alle jeres ting i fællesskab, og I hæfter heller ikke automatisk for hinandens gæld. Formueordningen har dermed som udgangspunkt kun betydning for jer i forbindelse med et skifte – enten pga. skilsmisse eller ved død. Her vil fælleseje medføre, at I hver skal have halvdelen af fællesboet.

SÆREJE – HVAD ER DET?

Der findes mange forskellige typer særeje. I det følgende vil de forskellige særejeformers kendetegn blive gennemgået. I kan aftale forskellig formueordning fx den ene ægtefælle har skilsmissesæreje og den anden fuldstændigt særeje osv.
Der er en række variationer af særejebestemmelser. Du bør søge rådgivning hos en advokat, der kan fortælle mere om særejeformerne, og hvordan de præcis har betydning for dig/jer. Generelt set skal særejebestemmelser være så klare som overhovedet muligt.

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje betyder, at hver ægtefælles særeje holdes adskilt i tilfælde af skilsmisse eller separation, mens det indgår som en del af ægtefællernes fælleseje, hvis den ene ægtefælle dør.

Hvis ikke I har specificeret jeres særejebestemmelse, så vil det blive fortolket som skilsmissesæreje.
Det er muligt at have skilsmissesæreje for hele sin formue, en brøkdel eller en bestemt genstand. Indtægter og surrogater er som udgangspunkt også skilsmissesæreje, hvis ikke I har aftalt andet. I kan ikke aftale, at indtægter og surrogater skal være fuldstændigt særeje.

Fuldstændigt særeje

Det fuldstændige særeje holdes adskilt fra ægtefællernes fælleseje både i tilfælde af skilsmisse, separation eller død.
Ligesom ved skilsmissesæreje kan man aftale fuldstændigt særeje for hele sin formue, en brøkdel eller for en bestemt genstand. Indtægter og surrogater af ens fuldstændige særeje er som udgangspunkt også fuldstændigt særeje. Du kan imidlertid aftale, at indtægter eller surrogater af jeres fuldstændige særeje skal være skilsmissesæreje eller fælleseje.

Kombinationssæreje

Endelig er det muligt at aftale kombinationssæreje. Det betyder, at ægtefællerne indgår en aftale om skilsmissesæreje i ægteskabet, men fuldstændigt særeje for længstlevende ægtefælle. På denne måde kan I sikre, at den længstlevende har så mange midler som overhovedet muligt. Et kombinationssæreje kan med fordel kombineres med et testamente fx hvor den længstlevende ægtefælle begunstiges mest muligt.