Anpartsselskab – ApS

STIFTELSE AF ANPARTSSELSKAB

Hvis du ønsker at stifte et anpartsselskab / ApS, så skal dette registreres i Erhvervsstyrelsen. Registrering sker digitalt på www.virk.dk. Alternativt kan du anvende selskabsblanketten, som Erhvervsstyrelsen skal have i hænde senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.Frister for registrering:Registreringen skal ske senest 2 uger efter, at stiftelsesdokumentet er blevet underskrevet. Overholdes denne frist ikke, så kan der ikke ske registrering.Omkostninger i forbindelse med stiftelsen:Det koster 670 kr. at stifte et anpartsselskab. Derudover kan der være gebyrer eller andre omkostninger, når du ønsker at registrere ændringer i dit selskab. Din advokat kan hjælpe dig med at holde omkostningerne nede fx ved at foretage alle ændringer samtidig, således du kun opkræves et gebyr.Krav til anpartsstifterne:

Stifteren/stifterne af anpartsselskabet kan både være fysiske eller juridiske personer.

Krav til personer som stiftere:

Det er en forudsætning for at kunne stifte et selskab, at stifteren er myndig på stiftelsestidspunktet. Derudover må stifteren ikke eje et andet selskab, der er under konkurs eller rekonstruktion.

Krav til juridiske personer som stiftere:

En juridisk person kan bl.a. være interessentskaber, andre anpartsselskaber, aktieselskaber eller lignende. Når et selskab stifter et anpartsselskab, så må selskabet ikke selv være under stiftelse på stiftelsestidspunktet. En enkeltmandsvirksomhed kan ikke udgøre en juridisk stifter, men der er mulighed for at en fysisk person kan indskyde enkeltmandsvirksomheden som kapital i anpartsselskabet.

Juridiske personer har ikke pligt til at indskyde kapital i selskabet, når de indgår som stiftere.

Registrering af oplysninger:

Der er flere forskellige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har brug for, når du ønsker at stifte et anpartsselskab:

  • Navn og evt. binavne. Husk ApS skal fremgå af navnet og eventuelle binavne. Det er muligt for selskaber at tage op til 5 binavne gratis. Binavnene kan anvendes til bl.a. geografisk placering af virksomheden eller selskabets branding.
  • Selskabets adresse og kontaktoplysninger på selskabets stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører og eventuelt revisor. Personernes CPR-numre og selskabers CVR-numre skal også oplyses.
  • Denne skal være den samme som datoen på stiftelsesdokumentet.
  • Selskabets formål.
  • Tegningsregler for selskabet. Tegningsreglerne angiver, hvem der har ret til at forpligte selskabet udadtil.
  • Selskabets kapital. Her skal indskudsmetoden, kursen, regnskabsår og navn på revisor oplyses. Der er mulighed for at undlade sidstnævnte, såfremt selskabet har fravalgt revision.

Dokumentation ved stiftelsen:

Erhvervsstyrelsen skal have følgende dokumentation i forbindelse med stiftelsen af dit selskab:

  • Stiftelsesdokument med vedtægter. Vedtægterne og stiftelsesdokumentet skal være dateret samme dag. Stifteren/stifterne skal skrive under på stiftelsesdokumentet.
  • Dokumentation for kapital. Hvis der sker kontant indbetaling, så kan dette dokumenteres vha. bankbilag, udtog fra advokats klientkonto eller lignende.

Såfremt du ikke har den nødvendige kapital på kr. 50.000, kan du i stedet overveje at oprette et IvS / iværksætterselskab.