Patientskade

PATIENTSKADEERSTATNING OG ADVOKAT

I Danmark foregår der rigtig mange behandlinger hver dag. Det er ikke nødvendigvis vi er mere syge eller kommer mere til skade end andre lande, men vi er bare rigtig gode til at fange sygdomme i god tid, så man kan påbegynde en behandling i god tid. Det gør så også, at der på ugentlig basis er utrolig mange behandlinger for både det ene og det andet. Når der så er så mange forskellige behandlinger, så forventer man jo også at det går godt og det gør det da også for det meste, men det er desværre ikke altid. Det hænder altså, at der sker fejl som led i behandling f.eks. i form af direkte lægesjusk under en operation eller måske har man fået det forkerte medicin, som så har givet problemer. Der er mange forskellige variationer som kan være mere eller mindre alvorlige. Hvis det er gået galt, så har man ofte en del problemer efterfølgende. Heldigvis bliver man i Danmark ikke bare overladt til sig selv, da man kan få støtte på forskellige måder i form af f.eks. erstatning. Det kræver dog, at man har en såkaldt patientskade og at skaden lever op til de definitioner der er.

SÅDAN DEFINERES EN PATIENTSKADE

For at vurdere om man har en patientskade og om hvorvidt man kan få erstatning – og sågar også hvor meget – så er det først nødvendigt at helt præcist definere hvad en patientskade er. Den skal nemlig leve op til nogle forskellige krav, så det ikke bare er alle og en hver der kan få penge, selvom de ikke fejler noget.

Først og fremmest, så skal skaden være opstået i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse på sygehuset eller på lægehuset. Det giver selvfølgelig sig selv, da man ellers ikke er patient. Hvis man er kommet til skade på en anden måde, så findes der andre måder at opnå erstatning.

Der er flere forskellige krav der skal nås, hvis det skal tælle som en patientskade. Først og fremmest skal du have større skade, end den sygdommen allerede påførte dig. Hvis du har brækket et ben, så kan du altså ikke få erstatning, fordi dit ben stadig er brækket, når du forlader sygehuset samme aften. Hvis du derimod er væltet af sengen, fordi sygeplejersken ikke låste den fast, og du brækker benet, ja så er der tale om en patientskade.

Derudover er det også en patientskade, hvis du har pådraget dig skaden fordi nogle medicinske apparater har fejlet eller svigtet. Det samme gælder hvis den person du er blevet behandlet af har valgt en metode, som har påført dig skaden, og dette kunne være undgået ved at vælge en anden fremgangsmetode. Det vurderes ud fra et lægeligt standpunkt, hvorvidt det var en forsvarlig metode at bruge.

Hvis du mener, at du er blevet udsat for en patientskade, så skal du straks anmelde den. Jo hurtigere du klager og får lavet en sag, jo større chance er der for erstatning. Hvis man venter for lang tid, så er fristen udløbet og man kan ikke længere klage og få erstatning. Loftet er her som regel 3 år, men i helt sjældne tilfælde 10 år.

DERFOR ER EN ADVOKAT EN GOD TING

Det anbefales ofte, at man benytter sig af en erstatningsadvokat, til at få hjælp til at føre sin sag. Det er der mange grunde til og der er stort set ingen dårlige. Først og fremmest, så bliver det lettere. Du har sandsynligvis allerede en skade du går og døjer med og har helt sikkert ikke brug for mere på din tallerken. I forbindelse med sådan en klage er der rigtig mange dokumenter, kontaktpersoner og frister der alt sammen skal holdes styr på og det kan godt være svært, hvis man har en stresset hverdag. Alt dette vil en advokat være i stand til at tage sig af. Advokaten vil hjælpe med at udforme klagen på sådan en facon, at du kan få mest mulig erstatning for din skade samt sørge for, at alt bliver indsendt på korrekt facon i rette tid.
Læs lidt om varigt mèn her

Man kan dog så argumentere for, at det er ret dyrt at anskaffe sig en advokat. Og ja, det er da ikke helt gratis med juridisk hjælp, men det er også en kæmpe støtte for dig og du vil i det lange løb spare mange penge, da det hele bliver gjort korrekt første gang og du slipper for alt bøvlet. Da man med en patientskade er oppe mod en offentligt institution, så tilbydes der som udgangspunkt ikke nogen støtte til advokaten, da det naturligvis også er i det offentliges interesse, at du har et godt helbred og en god oplevelse med sundhedsvæsenet. Derfor kan det dog stadig på det kraftigste anbefales, at man får hjælp fra en advokat på den ene eller anden facon, så man ikke begår fejl i processen og mister potentiel erstatning.